web analytics

Dads Rights Louisiana

Hallo, mijn naam is John Green, dit is Crashcourse U.S. History en vandaag gaan we het hebben over Thomas Jefferson. We zullen zien hoe Amerika een bloeiende natie is geworden, bestaande uit kleine, onafhankelijke boeren die productie en wereldhandel mijden en hoe het kon uitgroeien tot de rijkste en machtigste natie in de wereld in de 19e eeuw, allemaal dankzij de visie van Thomas Jefferson, de grootste en intellectueel gezien meest consistente grondlegger, die de Universiteit van Virginia heeft opgericht en 20 verschillende soorten erwten teelde in Monticello. Hedendaagse John Ik Uit Het Verleden! Ga terug naar je bureau. In een verbluffende wending van omstandigheden, is de Ik Uit.

Het Verleden een idioot en is Jefferson veel gecompliceerder dan dat. Intro Dus in het jaar 1800, Thomas Jefferson, zoals hier afgebeeld. Dit is de derde keer dat we Jefferson behandelen, dus we moesten een beetje Warholachtig doen op het schoolbord. Jefferson, de Republikein, streed tegen John Adams, de Federalist. In 1800 was de eerste verkiezing waar beide partijen echte presidentile kandidaten haden en echt campagne voerden. Verrassend genoeg werkte de elitaire strategie van de Federalisten, inhoudende Stem voor Adams, want hij is beter dan jij niet. Beide partijen realiseerden zich dat het belangrijk was om.

Er voor te zorgen dat de VicePresidentile kandidaat ten minste n stem minder van het electorale college zou krijgen dan de Presidentile kandidaat. Maar de Republikeinse kiezer die zijn stem had moeten weggooien, vergat dit te doen. Uiteindelijk was er gelijkspel tussen Thomas Jefferson en Aaron Burr. Zoals de Grondwet voorschrijft, ging de verkiezing naar het Huis van Afgevaardigden. Na 36 stembiljetten en een interventie van Alexander Hamilton, werd Jefferson tot president benoemd. Burr en Hamilton hadden een hekel aan elkaar. Niet in de passiefagressieve manier waarop politici vandaag de dag een hekel aan elkaar hebben, maar echt een hekel 4 jaar later zouden ze een duel hebben waarbij Burr Hamilton zou vermoorden.

Thomas Jefferson His Democracy Crash Course US History 10

Dit duel vond plaats in wait for it New Jersey. In ieder geval, na de verkiezingen van 1800 trad het 12e amendement in werking, waarbij het electorale college werd versimpeld, maar niet zo simpel als het principe dat de stem van n persoon als n stem geldt. Je kunt klagen wat je wilt over het electoral college, maar zonder dit college zouden we nooit President Rutherford B. Hayes hebben gehad. En AANSCHOUW DIE BAARD TOCH EENS. Dus Jefferson werd president en de verkiezingen hadden laten zien dat Amerikanen een meer democratische.

Politiek wilden waarbij normale burgers meer vrij waren om hun meningen te uitten. De Federalisten waren nooit meer een bedreiging in de presidentile politiek en het beste dat John Adams waarschijnlijk ooit heeft gedaan was zijn macht in een respectabele en waardige manier overdragen naar zijn rivaal, Jefferson. De slogan van Jefferson’s campagne was ‘Jefferson en vrijheid’. Maar de vrijheid in kwestie was strikt gelimiteerd. Slechts een fractie van blanke mannen mochten stemmen. En uiteraard was er geen vrijheid voor de slaven. Er is veel discussie gaande over het controversile onderwerp van Jefferson en slavernij. Maar hier is mijn duit in het zakje, die ik niet zou mogen.

Bijdragen omdat we moeten afronden naar een stuiver, waar Thomas Jefferson zelf op staat. Dus, Thomas Jefferson was een racist en hij schreef over de inherente minderwaardigheid van zwarte mensen in vergelijking met blanken en indianen en het feit dat hij kinderen verwekte bij n van zijn slaven verandert daar niets aan. George Washington bevrijdde zijn slaven toen hij stierf. Nouja, soort van ze hadden pas bevrijd moeten worden bij de dood van zijn vrouw, maar als je in een huis woont waar iedereen wacht tot je doodgaat, is het begrijpelijk dat Martha ze heeft bevrijd toen ze nog leefde.

Op een paar uitzonderingen na heeft Jefferson zijn slaven niet bevrijd, niet tijdens zijn leven of sterven. Hij gebruikte de verkoop van slaven om zijn kwistige manier van leven te bekostigen. En dit leidt tot twee grote filosofische vragen. Allereerst, als Jefferson duidelijk niet dacht dat zwarte mensen intellectueel of moreel gezien gelijkwaardig waren aan blanken en er geen problemen mee had om ze gevangen te houden, wat betekent dan de belangrijkste zinsnede uit de Onafhankelijkheidsverklaring eigenlijk nog De tweede vraag is nog breder maakt het uit of iemand die historisch gezien enorm belangrijk was.

Verschrikkelijke karaktereigenschappen had Maakt het zijn van een slecht persoon je prestaties minder belangrijk Ik heb geen geweldig antwoord op deze vragen, maar ik kan je wel vertellen dat niemand zich Richard Nixon herinnert voor het starten van de EPA. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat slaven zich bewust waren van het concept van vrijheid en ze wilden het. Dus, naast de verkiezingen was het jaar 1800 belangrijk omdat een van de eerste slavenopstand op grote schaal plaatsvond. Gabriel’s Rebellion was georganiseerd door een smid uit Richmond, VA, die hoopte de hoofdstad in te nemen,.

Een paar van zijn inwoners te doden en de rest te gijzelen, totdat zijn eis tot afschaffing van slavernij was voldaan. Maar, het complot werd ontdekt voordat het uitgevoerd kon worden en Gabriel werd opgehangen, samen met nog 25 andere slaven. Maar, na de opstand, werden de mensen uit Virginia zich er van bewust dat slaven vrijheid wilden en verwachten. De reactie was voorspelbaar Virginia maakte zijn wetten omtrent slavernij nog veel zwaarder. Het werd slaven verboden om af te spreken in groepjes, op zondagen, tenzij er blanken waren die toezicht hielden, en het werd blanken moeilijker gemaakt om.

Hun slaven legitiem te bevrijden. Oh, is het tijd voor het Mystery Document De regels zijn simpel. Kan ik de auteur identificeren dan krijg ik geen schok, kan ik dat niet, dan krijg ik wel een schok. Aan het stuk aan het begin, dat gaat over de liefde voor vrijheid, lijkt het er op dat het van Jefferson had kunnen zijn, maar de rest klinkt niet als Jefferson. Het zal waarschijnlijk geen slaaf zijn geweest, aangezien ze geen toegang hadden tot onderwijs. Ugh, dit ziet er slecht voor me uit, Stan. Mmmm.John Jay Verdorie!.

Wie was het GEORGE TUCKER Wie de John. C. Calhoun is George Tucker Is er iemand die dit aan het kijken is die wist dat het George Tucker was Blijkbaar was George Tucker een lid van de Algemene Vergadering van Virginia was en het Mystery Document was een beschrijving van Gabriel’s Rebellion die een oplossing suggereerde voor het inherente probleem van opstandige slaven. Hij stelde voor dat we een kolonie zouden kunnen opzetten in het Indiaanse gebied in Georgia. Dit had uiteraard ook niet gewerkt, aangezien we binnen korte tijd dat gebied ook zouden stelen. Terug naar Jefferson. Zijn idee was.

Om de overheid kleiner te maken, belasting te verlagen, het leger in te krimpen en om het mogelijk te maken een landelijk, agrarisch ‘keizerrijk van vrijheid’ te worden, anders dan een Engels industrieel, handelsgedreven nachtmerrie landschap. In het begin ging het hem goed af. Jefferson schafte alle belasting af, met name de whiskeybelasting. Toen hij wakker werd van een verschrikkelijke, door goedkopewhiskey veroorzaakte kater, betaalde hij een deel van de nationale schuld. Hij verkleinde het leger en de marine en zorgde ervoor dat Amerika geen gecentraliseerde staat naar Engelse stijl zou worden, voor ten minste de aankomende 60 jaar.

Lage belasting en geringe overheidsbemoeienis klinken fantastisch, maar geen marine Dat zou lastig worden, zeker omdat we schepen nodig hadden om de Barbary piraten te bevechten, die onze schepen maar in beslag bleven nemen en onze bemanningen tot slaven maakten. Dit is weer een voorbeeld van hoe buitenlandse zaken in de weg staan van binnenlandse prioriteiten, in dit geval de binnenlandse prioriteit om niet nog meer geld te besteden aan de marine. Jefferson’s presidentschap markeert het laatste moment in de Amerikaanse geschiedenis waar een Republikeinse president geen geld wilde besteden aan het leger.

Begrijp me niet verkeerd, democraten kunnen het ook. Ik kijk jou aan, LBJ. Hoe graag hij ook af wilde van elk spoor van Federalisten, Jefferson werd constant gedwarsboomd door het conservatieve en ondemocratische Supreme Court. Jefferson stelde Republikeinen aan op de meeste posities in de overheid, maar hij kon niets aan het Supreme Court doen omdat ze levenslang hun positie behouden. En aangezien het land slechts 12 jaar oud was, waren de rechters allemaal nog fris en fruitig. De meest belangrijke rechter was Chief Justice John Marshall, die een Federalist was.

Marshall was Chief Justice voor een lange periode en is zonder twijfel de meest belangrijke figuur in de geschiedenis van de Supreme Court. Hij heeft een aantal belangrijke uitspraken gedaan, maar geen zo belangrijk als de uitspraak in de zaak Marbury v. Madison uit 1803. Marbury v. Madison is heel belangrijk omdat het Supreme Court zichzelf de bevoegdheid tot rechterlijke toetsing van de constitutie heeft gegeven. Dit geeft de de mogelijkheid om federale wetgeving ongeldig te verklaren. Het Supreme Court heeft zijn macht verder uitgerekt tot het toetsen van wetgeving van de Staten in Fletcher v. Peck, en uiteindelijk zelfs.

Tot toetsing van de acties van de uitvoerende macht. We nemen aan dat de hoofdtaak van het Supreme Court het verklaren van wetgeving onconstitutioneel is, maar die bevoegdheid staat nergens in de Constitutie. Marbury v. Madison heeft de Supreme Court die bevoegdheid gegeven en zonder deze bevoegdheid zou de Supreme Court waarschijnlijk slechts een voetnoot zijn geweest in de Amerikaanse geschiedenis. Anders dan Marshall, waren Jefferson en de Republikeinen grote voorstanders van strikte uitleg het idee dat de Constitutie zo letterlijk mogen moet worden gelezen, als een mogelijke wijze om de macht van de federale overheid te beperken. Het probleem is echter dat er dingen zijn.

Die de overheid wil doen waar de Constitutie niet in voorziet, zoals bijvoorbeeld het kopen van een groot stuk land van Napoleon die, zoals we ons herinneren van Crash Course World History, alles moeilijker maakt. Laat ons naar de Thouht Bubble gaan. Dus ja, Jefferson heeft de grootte van de U.S. praktisch verdubbeld in de Louisiana aankoop. Napoleon wilde het land zo snel mogelijk verkopen, omdat de opstand in Haiti hem had doen afknappen op het idee van kolonin. En ook omdat hij geld nodig had. Jefferson wilde New Orleans kopen omdat boeren uit het Westen hun producten aan het verschepen waren.

Toen hij Frankrijk benaderde, zei Napoleon Hey, wat als ik je. dit verkoop Jefferson kon dat aanbod niet afslaan, dus kocht hij de hele handel voor $15 miljoen, wat vandaag de dag ongeveer $250 miljoen waard is. Omdat in perspectief te zien een nieuw vliegdekschip kost ongeveer $4.5 miljard. Hij kreeg dus een goede deal. Wat is hier het probleem Nou, niets als je voorstander bent van een krachtige overheid die dingen kan doen die niet in de Constitutie staan. Maar als je een aanhanger bent van de strikte uitleg, zoals Jefferson, moet je erkennen dat in de Constitutie nergens iets staat.

Over een Presidentile bevoegdheid om land aan te schaffen met als doel het uitbreiden van de grootte van de U.S. Jefferson legde zijn gewetensbezwaren aan de kant en kocht Louisiana en stuurde Lewis en Clark er op uit om het te verkennen. Dit deden ze. Ze gingen zelfs verder dan de grenzen van de aankoop, helemaal naar de Stille Oceaan. Dit was zo cool dat het ons bijna doet vergeten dat het in strijd was met de Constitutie en een gigantische machtsgreep voor de President was. Dus de vraag is waarom deed hij dat.

Jefferson’s verlangen om de grootte van het land te doen toenemen, gaf de Federalisten aanleiding om te klagen We moeten geld geven, waar we te weinig van bezitten, voor land, waar we al te veel van hebben. Door de grootte van het land te verdubbelen, waarborgde Jefferson dat er genoeg land zou zijn voor elke blanke man om zijn eigen kleine boerderij te houden. En dit zou er voor zorgen dat Amerikanen onafhankelijk en welvarend zouden blijven, aangezien alleen een kleine boer die niet afhankelijk is van de markt, voor eten, onderdak of wat dan ook Nou ja,.

Behalve slaven kan waarlijk onafhankelijk zijn en daarom in staat om deel te nemen in een staat van ‘vrije’ mensen. Bedankt, Thought Bubble. Dit verlangen om een natie van onafhankelijke boeren te creren, die alleen primaire producten produceren, helpt om Jefferson’s andere zeer controversile beleid te verklaren het embargo. Jefferson voerde het embargo in, om Engeland te straffen voor het stelen van Amerikaanse matrozen en voor zijn blokkade van Frankrijk, met wie Engeland weer eens of wellicht nog steeds in oorlog was. Dus Jefferson wilde vrije handel tussen staten. Zijn oplossing was om het Congres er toe aan te zetten om alle Amerikaanse schepen te verbieden.

Naar buitenlandse havens te zeilen. De gedachte was dat Engeland zo afhankelijk was van Amerikaanse primaire producten als hout en katoen, dat als de handel met hen zou worden verbroken, ze zouden stoppen met het stelen van zeemannen en hun blokkade zouden stoppen. Wat is de link tussen vrije handel en Jefferson’s agrarische ideaal Het idee was dat Amerika zijn primaire producten zou ruilen voor de gefabriceerde goederen van Europa zodat de U.S. nooit fabricagevaardigheden hoefde te ontwikkelen. Helaas, of misschien gelukkig, werkte dit niet. Engeland en Frankrijk waren te druk met het bevechten van elkaar om het embargo op te merken.

Daarom bleef de blokkade in stand en werden de zeelui nog steeds gestolen. Daarnaast verwoestte het embargo de Amerikaanse economie. De export daalde met 80. Bovendien, het feit dat het niet mogelijk was om Europees vervaardigde goederen te importeren, bevorderde juist Amerikaanse fabricage. Jefferson wilde misschien dat Amerikanen een stel zelfvoorzienende boeren waren, maar Amerikanen wilden Europees vervaardigd spul, zoals theepotten en klokken en magnetrons. Nou, hoe kookten ze dan, Stan Als ze dat spul niet uit Engeland konden krijgen, dan maakten ze het zelf maar. Dus, wat betreft Jefferson’s agrarische ideaal, was het embargo een gigantische mislukking.

En tenslotte beperkte het embargo de macht van de federale overheid ongeveer zoveel als dat crystal meth gaatjes in je tanden beperkt. Het opleggen van het embargo was een kolossale machtsuitoefening van de federale overheid en het was een last op de vrijheden van mensen. Het probleem dat het embargo had moeten oplossen ging niet weg en, zoals we volgende week zullen zien, leidde uiteindelijk tot de eerste oorlogsverklaring van de U.S. Thomas Jefferson is vereerd en verguisd in bijna gelijke mate in de Amerikaanse geschiedenis. De onafhankelijkheidsverklaring, welke hij hoofdzakelijk ontwierp, is een kenmerkende prestatie waarbij hij heldhaftige ideen schetste.

Voor het oprichten van de U.S., maar sloot ook cruciale tekortkomingen in. Jefferson’s presidentschap is precies zo. He claimde een voorvechter te zijn van een kleine overheid, maar hij vergrootte de macht van de federale overheid meer dan Washington of Adams ooit hebben gedaan. Hij streefde naar een agrarische republiek, maar zij beleid leidde tot een toename van fabricage. Hij wilde vrijheid bevorderen, maar hield zelf slaven en stal land van de Indianen. Uiteindelijk kapselen het leven en het beleid van Jefferson het beste en het slechte uit onszelf in. En dat is waarom zijn presidentschap nog steeds.

Waardevol is om goed te bestuderen. Tot volgende week. Crash Course wordt geproduceerd en geregisseerd door Stan Muller. Onze ScriptToezichthouder is Meredith Danko. De associate producer is Danica Johnson. De show is geschreven door mijn geschiedenisleraar van de middelbare school, Raoul Meyer en mijzelf. Ons graphics team is Thought Cafe. Als je vragen hebt over de tutorial van vandaag, stel ze gerust in de comments, waar ze worden beantwoorden door ons team van historici. Verder accepteren we inzendingen voor de Libertage bijschriften. Bedankt voor het kijken naar Crash Course en zoals we zeggen in mijn geboorteplaats.

Leave a Reply